Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)