Bylo to tam v řekotočí, mezi karpálními tunely vodní trávy, tam kde sumci  mramorují koruny mrtvých stromů, tam kde parmy mění koryto řeky, tam kde ostroretky brousí  svá dláta, úhoři proplétají kořeny vrb a kde žíhané torpéda rozhání oblačnost ouklejí – tam v bermudském trojúhelníku stříbrných tloušťů.. .

Operace Meandr byla 4 denní fotograficko rybářská výprava do oblasti bájného řekotočí. Málo spánku – zážitky na celý život. Níže nahrávám fotografie některých druhů ryb, ulovených během akce. Celkově jsme ulovili ve dvou lidech za čtyři dny neuvěřitelných 15 druhů ryb! viz. výčet níže:

 1. Parma obecná (Barbus barbus)
 2. Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
 3. Podoustev nosák (Vimba vimba)
 4. Úhoř říční (Anguilla anguilla)
 5. Sumec velký (Silurus glanis)
 6. Candát obecný (Sander lucioperca)
 7. Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
 8. Hrouzek obecný (Gobio gobio)
 9. Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)
 10. Štika obecná (Esox Lucius)
 11. Bolen dravý (Aspius aspius)
 12. Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)
 13. Plotice obecná (Rutilus rutilus)
 14. Cejnek malý (Abramis bjoerkna)
 15. Ouklej obecná (Alburnus alburnus)

 

Nemusíš je ulovit, stačí potěšení vědět, že tam jsou ….  Libor Jabůrek

Parma obecná (Barbus barbus)

Parma obecná (Barbus barbus)

Podoustev nosák (Vimba vimba)

Podoustev nosák (Vimba vimba)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Štika obecná (Esox Lucius)

Štika obecná (Esox Lucius)

Sumec velký (Silurus glanis)

Sumec velký (Silurus glanis)

Sumec velký (Silurus glanis)

Sumec velký (Silurus glanis)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Hrouzek obecný (Gobio gobio)

Hrouzek obecný (Gobio gobio)

Sumec velký (Silurus glanis)

Sumec velký (Silurus glanis)