To, že spoustu lidí nosí s sebou při rybaření fotoaparát, je podle mého názoru skvělé. Dnešní masivní nástup cenově dostupných, zejména digitálních fotoaparátů dává každému možnost jednou pro vždy zmrazit onen šťastný okamžik úlovku a i po jeho puštění zpět do vody si přeci jenom domů odnést úlovek jiný, a to v podobě krásného obrázku. Ne vždy však musí být foceny jen ryby, v okolí vody nebo v ní se vyskytuje mnoho jiných zajímavých rostlin a živočichů, počínaje hmyzem, přes ptáky a obojživelníky až po savce konče. Chtěl bych se zde s vámi tímto podělit o zážitek a především o fotografie, které vznikly na jedné z mých rybářských výprav.

V červenci 2008 jsem při rybaření u řeky Berounky pozoroval vzácnou užovku podplamatou, jak obratně ulovila ouklej obecnou. Stalo se tak na úpatí jedné takové té hrázky vystavěné rekreanty nebo rybáři, kde se tvoří přelom tišiny a proudu. Zahlédl jsem to šplouchnutí, a myslím že užovka rybu ulovila momentem velmi rychlého překvapení. Ryba byla v plné kondici a měla dost sil aby bojovala mrštně o život. Užovka se nehýbala a jen ji strnule držela. Ouklej tak se zakouslým predátorem dělala ve vodě kruhy, dokud se neunavila. Užovka pak převzala iniciativu a přibližovala se s úlovkem ke břehu. To už jsem nelenil, vytáhl z batohu fotoaparát, přehodil objektiv, lehl si opatrně do mělké vody ve směru její plavby a přes hledáček čekal na vhodný záběr. Ryba byla již značně vysílena a perioda jejích pokusů o vysvobození se začala zkracovat. V tu chvíli jsem zaznamenal počínání hada, ležel s položenou rybou ve vodě a v okamžiku, kdy se ryba opět pohnula, celou ji nadzvedl nad hladinu, asi ve snaze ji „přidusit“(Později jsem se dočetl, že tato užovka byla pozorována jak rybu dokonce vyhazuje na břeh a čeká až se vysílí a lekne). Mačkal jsem spoušť jako o život, to že jsem byl mokrý a že mě příšerně tlačí kameny do ruky mi ani nevadilo. Po tomto úchvatném ději jsem poděkoval za pózování a z místa jsem se pomalu odporoučel, aby had mohl svoji svačinu v klidu polknout a strávit. Ten den jsem chytal tlouště na třešně, chytil jsem dva, vyfotil je a pustil. Ani si nedovedete představit, jak jsem se cestou domů těšil, až fotografie stáhnu do počítače a pořádně se podívám jestli se snímky povedly.

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

 

Užovka podplamatá

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá – rozšíření:

Jihovýchodní Evropa, Kréta, Turecko, Sýrie, Egypt, Kavkaz, Jižní Rusko, Střední Asie až do Číny. Je teplomilný druh a jeden z nejvzácnějších v Evropě a Česku vůbec.
Vyhledává čistou vodu s hojným výskytem drobných rybek.

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

 

Popis:

Středně velká, 80-110cm dlouhá, silně vázaná na vodu užovka, štíhlá s velkou trojúhelníkovou hlavou.
„Plamatý“ je botanický výraz pro „skvrnitý“. Plamata ve staré češtině znamená skvrnu. Pojmenování podplamatá tedy znamená „podskvrnitá“, což vychází z jejího až šachovnicového zbarvení břicha. Jinak zbarvena šedohnědě, červenohnědě až olivově, s množstvím skvrn na hřbetě, nemá za hlavou světlé měsíčky jako její příbuzná užovka obojková.
Samec je menší s delším a štíhlejším ocasem než samice.

Biologie:

Období aktivity sahá od dubna do října v závisloti na teplotě, která zpravidla není nižší než 15°C. Ostatní studené měsíce roku tráví v hlubokých úkrytech skalních štěrbin, v nejrůznějších dutinách v terénních násypech, pod kameny atd.
Rozmnožování probíhá od května do června kdy pak v červenci až v srpnu klade 4-16 bílých vajec do tlejících naplavenin,měkých nánosů a zbytků rostlin. Mláďata se líhnou v září až říjnu v délce zhruba 15cm, potravu již nepřijímají a zalézají do zimního úkrytu. Užovka se dožívá až 15let a pohlavně dospívá ve třetím roce života.
Potravu tvoří zejména drobné rybky,také hmyz, obojživelníci a jejich vývojová stádia. Užovky často zastávají velmi potřebnou funkci zdravotní policie.

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Ohrožení:

Problém je znečištění toků, vyrušování a nesmyslné ubíjení nešetrnými rekreanty, vodáky a rybáři.
V přírodě se stává také kořistí ptáků, nepůvodních norků, lasiček a velkých dravých ryb.
Tento druh je veden na seznamu Bernské konvence – Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť.

Zajímavost z Berounky

Užovka podplamatá sehrála svoji roli ve sporu mezi ochránci přírody a povodím Vltavy (závod Berounka). Jednalo se o čištění a bagrování říčního koryta a některé nešetrné úpravy u jezů, které může existenčně ohrozit mnoho živočišných druhů.

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)