Na rojení chrostíků jsem narazil čistě náhodou, při pokusu vyfotografovat skorce vodního. Den předem jsem skorce obeznal při rybaření, procházel se mělkou vodou proudného úseku řeky a s potopenou hlavou se snažil zobákem pochytat co nejvíce vodního hmyzu. Zhruba v desetiminutových intervalech navštěvoval pořád stejné místo, aby pak vždy odlétl kamsi na hnízdo nakrmit své potomstvo. Pozoroval jsem toto úchvatné představení přes řeku a rozhodl se zkusit druhý den ráno tohoto pěvce vyfotografovat.

Když jsem následující ráno přecházel v brodících kalhotách úsek řeky, byla ješte tma. Na kamenném ostrůvku jsem zvolil vhodné místo k fotografování a za chvíli jsem ulehl na karimatku, zakryt maskovací sítí, plný očekávání. Skorec se objevil velice záhy, jakmile se začalo dělat šero a já se začal modlit za každou další porci ranního světla. Při sledování siluety ptáka jsem si všiml jakéhosi obrovského „šumění“ těsně nad hladinou řeky a asi po deseti minutách jsem rozpoznal, že se jedná o silné rojení chrostíku. Chrostíci se hemžili nad vodou a s přibývajícím světlem usedali na břeh. Když se potom začaly objevovat první paprsky slunce, téměř všechna imaga chrostíků již seděla ve shlucích na kamenech a příbřežní vegetaci.

    Chrostíci na příbřežní vegetaci.

Chrostíci na příbřežní vegetaci.

Chrostíci ukryti na kamenech.

Chrostíci ukryti na kamenech.

Skorec zpracovává chrostíky.

Skorec zpracovává chrostíky.

    S naplněným zobákem odlétal skorec na hnízdo aby nakrmil mladé.

S naplněným zobákem odlétal skorec na hnízdo aby nakrmil mladé.

Po celodenní práci jsem se k řece vrátil ještě večer, abych si rojení chrostíků užil o to více. Nad vodou jich létaly tisíce, snad miliony, čehož využívali snad všichni obyvatelé vody a jejího okolí.

Konipasi, kachny, žáby a ryby, které jsem na onom místě pozoroval, museli prožívat doslova hody.

Kachna divoká

Kachna divoká Kachna divoká hodovala na chrostících, spoustu chrostíků pomačkala, ti pak odplouvali na hladině po proudu, aby je mohli posbírat Ti největší vypasení trofejní tloušti :-).

Chrostík

Jaká ryba asi sezobla tohoto chrostíka?

Ropucha obecná

Ropucha obecná se vydala také na lov.

Konipas bílý (Motacilla alba)

Konipas bílý (Motacilla alba) Konipase jsem viděl sbírat chrostíky ráno, večer již o ně nejevili zájem, ostatně čeho je dost, toho je příliš :-).

Shluk chrostíků

Shluk chrostíků

Chrostíci (Trichoptera)

Chrostíci (Trichoptera) Přes den se zdržovali schrostíci stále ukryti pospolu, létat začali až navečer.

Samotné rojení v protisvětle nízkého večerního sluníčka byla úžasná podívaná. S blížícím se soumrakem létalo nad vodou chrostíků pořád více a více, až chvílemi vytvářeli úplné mraky.

Škoda jen, že jsem spěchal a nepořídil víc fotografií makroobjektivem.

Podle zelených zadečků samiček naplněných vajíčky, zbarvení a žilkování křídel, se zřejmě jednalo o druh Brachycentrus subnubilus, anglicky nazývaný „Grannom“(babička) nebo Green-tail (zelený ocas).

Domnívám se, že masivní líhnutí začalo prudkým oteplením s nástupem slunečného počasí. Vysněné fotografie potápějícího se skorce se mi pořídit nepodařilo, samotné líhnutí chrostíků nepřímo ovlivnilo jeho chování, ale výtečná atmosféra tohoto přírodního jevu mi drobný neúspěch opravdu vynahradila.

Chrostíci (Trichoptera)  Rojení v protisvětle

Chrostíci (Trichoptera) Rojení v protisvětle. Asi dvakrát jsem musel sfouknout chrostíky z čočky objektivu, abych mohl dále fotografovat.

Chrostíci (Trichoptera)

Chrostíci (Trichoptera) Na kameni je při větší pozornosti vidět i shluk chrostíků.

Chrostíci (Trichoptera)

Chrostíci (Trichoptera)

Chrostík (Trichoptera)

Chrostík (Trichoptera) Schránka larvy chrostíka přilepená na kameni (nevím o jaký se jedná druh).

    Larva chrostíka (Trichoptera)


Larva chrostíka (Trichoptera) Larva chrostíka na kameni po vyzvednutí z řeky (nevím o jaký se jedná druh).

Dospělé imago chrostíka (Trichoptera)

Dospělé imago chrostíka (Trichoptera) Dospělé imago chrostíka.