Úhoř říční (Anguilla anguilla)

Úhoř říční (Anguilla anguilla)