Ostroretka stěhovavá ( Chondrostoma nasus )

Ostroretka stěhovavá ( Chondrostoma nasus )