Jaterník podléška (Hepatica nobilis)

Jaterník podléška (Hepatica nobilis)