Při procházce lesem jsem si často všiml čilého drobného ptáčka, jak obratně šplhá po stromech a hledá v kůře potravu, byl to Šoupálek dlouhoprstý. Opakovaně létal na stejné stromy, vždy od spodu a spirálovitě obíhal kmeny a větve. U jednoho stromu jsem se postavil s fotoaparátem a čekal, šoupálek si mě skoro nevšímal a věnoval se vyhledávání potravy.

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Popis:

Velikost zhruba 12cm, svrchu hnědě zbarvený se světlým čárkováním, spodek těla je bílý. Od zahnutého tenkého zobáku se táhne nad okem světlý proužek.Pomocí ocasu se opíra při šplhání o kmen stromu. Obývá všechny druhy lesů.

Biologie:

Pravidelně hnízdící stálý pták. Hnízdí za odchlípnutou kůrou, v puklinách stromů, dutinách, ale i v ptačích budkách. Růžově skvrnité vajíčka klade 2x ročně. Jeho potravu tvoří hmyz a jeho vývojová stádia na stromech. Za potravu má v létě hmyz a jeho larvy na sromech, v zimě semena rostlin.

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)