Setkání s mlokem vždy potěší, je to takové barevné zpestření vycházek přírodou.  Nejčastěji se s ním setkávám během houbaření, když navštěvuji stráně smíšených lesů. Mlok je rozšířen mozaikovitě po celé republice, přesto jeho populace díky své náročnosti na čistotu prostředí ubývá. Dle zákonné vyhlášky se jedná o silně ohrožený druh. Jde o živočicha vázaného na vodu, žije tedy v blízkosti vodních toků, nejčastěji u čistých lesních potoků, ve kterých se také rozmnožuje. Jeho aktivita je od jara do podzimu, přičemž ve dne vylézá na povrch pouze za vlhkých a mokrých dnů. Suché a parné období přečkává v blízkosti potoků ukrytý v zemi nebo pod kameny. Přezimuje v zemi, často ve skupinách několika jedinců. Potravu tvoří hlavně bezobratlí živočichové. V přírodě se dožívá cca 20let.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Zbarvení

Mlok je u nás díky svému zbarvení docela známý. Jeho žluté skvrny na černém těle jej činí silně nápadným, což je záměr přírody. Zbarvení je totiž ochranné a varovné pro případné predátory.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Jedovaté žlázy

Pokud mlok svého případného nepřítele neodradí svým zbarvením, je schopen ze svých žláz produkovat jed. Jedná se o směs toxinů, jejichž hlavní složku tvoří tzv. samandarin, drobným živočichům může způsobit vážné potíže. Mírně nebezpečný může být i pro člověka, kontakt se sliznicemi jako jsou oči apod. může vyvolat silně nepříjemné pálení.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)  Na fotografii jsou detailně vidět žlázy, kterými obojživelník produkuje při obraně jed.

Fotografování za špatného světla

S fotografováním mloků bývá potíž kvůli nedostatku dobrého světla. Jak jsem psal již výše, způsob jejich života jim dovoluje vycházet ve dne pouze za vlhkého či mokrého počasí. Když k zamračené obloze připočtu ještě stín listnatého lesa, bývá problém tohoto kontrastního tvora nějak obstojně vyfotografovat.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) Záměrné rozmazání, pro hru barev.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Více informací o tomto druhu wikipedii