Úkolu, vyfotit si vrabce domácího, jsem se zhostil poté, co si kolega na internetovém fóru stěžoval ,jak zaznamenal u těchto pěvců výrazný úbytek početního stavu. U našeho domu máme trvale hejno asi dvaceti jedinců, jsou zabydleni v hustých tůjích, které jim poskytují výborný úkryt a každoročně v nich vyvádějí mladé.

K vrabčákům nebylo ale jednoduché se dostat na přijatelnou vzdálenost a pokaždé v mé přítomnosti ihned rychle zamířili do úkrytu hustého stromu. Přestože celé hejno pravidelně navštěvovalo krmítko se slunečnicí a prosem, fotografování možné nebylo. Ptáci vždy mířili z tůje rovnou do krmítka, rychle zpět a tak s různě velkými přestávkami pořád dokola. Jsou ostražití!Jsou jako smečka vlků! Mají své hlídače, vědí o mě, láteřil jsem když ani jeden z nich po 20 minutách čekání nevylétl. O to víc jsem byl v rozpacích, když jsem odešel domů a přes okno pozoroval jak okamžitě úkryt opouští, aby zalétli do krmítka a k tomu posbírali ze země na sněhu zbytky rozházené potravy. Přitom plně ignorovali přítomnost mého psa, kterého si k sobě pustí klidně i na metr. A právě u země jsem na vrabce nakonec s určitou strategií vyzrál a pár snímků se mi podařilo pořídit.

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Samotné fotografování bylo docela honička. Ptáci jsou jak na pérkách a prakticky nepostojí. Všechny fotografie jsem pořídil pomocí úhlového hledáčku, o to horší byla pro mě orientace v prostoru a schopnost zaostřit na správné místo. Vrabec na sněhu byl pro mě docela oříšek, a při kompenzaci expozice jsem se na světlých místech dostával do velkých “přepalů“. Blesk jsem po třetím pokusu ihned vypnul, neboť celé hejno vždy na dlouho vyplašil. Až sníh roztaje, určitě se na ně přes objektiv ještě podívám. Pro někoho obyčejný vrabčák je totiž náhodou krásně zbarvený pták. A kdyby někoho zajímalo, jak jsem se k nim dostal na 3,5 metru, tak jen prozradím, že za psa jsem se určitě nepřevlékl :-).

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Proč ubývají:

Podle praktických pozorování vědců jejich stavy znatelně ubývají po celé Evropě až o desítky procent. Přesné příčiny jsou předmětem častých spekulací, na vině jsou ale jistě tyto faktory nebo jejich kombinace:

úbytek potravy – tento druh se váže na na lidská obydlí, ve volné přírodě téměř nežije. Dnešní doba a architektura nedovoluje rozvoj nejrůznějších rostlin (keřů, trav a plevelů). Dostatek potravy je pro dospělé jedince životně důležitý hlavně v zimním období. Na vině může být i úbytek podomácku chovaných hospodářských zvířat, u kterých se vrabec vždy přiživil.

málo míst ke hnízdění – na dřívějších stodolách a domech bylo podstatně více možností k životu těchto pěvců než v dnešních moderních stavbách bez nejrůznějších děr a možností pro úkryt.

chemikálie – nejrůznější chemikálie ovlivňují zdraví a život všech živočichů na planetě, vrabci nejsou vyjímkou, chemikálie může ovlivňovat i plodnost dospělých jedinců.

chemizace v zemědělství – používání průmyslových hnojiv, herbicidů atd. ničí mnoho rostlin a tím i nepřímo hmyz, jímž se vrabci živí a hlavně krmí mláďata.

predace – rozvoj predátorů v okolí lidských obydlí. Sojka a zejména hojná straka může vybírat mláďata, krahujec loví obratně dospělé jedince, ze srstnatých predátorů jistě vede domácí kočka a kuna skalní. Vliv predátorů na početní stav vrabců je však velice diskutabilní.

Všechny výše zmíněné důvody snížení počtu stavu se týkají i ostatních druhů různých živočichů. Vyhlídky na zlepšení se mi nejeví příliš optimistické.

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Informace o druhu:

Vrabec domácí je stálý pták vesnic a měst po celé Evropě. Velikost 14-16cm, na těle převládá hnědá a šedá barva v kombinaci s černou. Samec je pestřeji zbarven než samice. Hnízdí 2x-4x ročně v závislosti na kondici a potravě, od dubna do srpna, pod střechami, žlaby, nebo ve stromech a keřích. Potravu tvoří nejčastěji semena rostlin a hmyz, kterým krmí mláďata.

    Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Jak pomoci:

Pomůže i maličkost, nabízí se zimní přikrmování, výsadba nebo ponechání vhodných keřů pro úkryt, ochrana nalezeného hnízda i osvěta veřejnosti(tak jak to třeba dělám nyní já :-) ). Střílení vrabců prakem či vzduchovkou by měl být dávno překonaný nešvar. Na závěr si dovolím jeden fakt z úst mé známé – učitelky základní školy, že po shlédnutí obrázku vrabce, ho ani jeden z patnácti žáků základní školy nepoznal.

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec domácí (Passer domesticus)