Nikdy mě ani nenapadlo zamýšlet se nad stářím fotografovaných objektů, obzvlášť u objektů z hmyzí říše. Všechen hmyz velice často přirovnávám k pravěkým tvorům – monstózním pratvorům a ani tentokráte tomu nebylo shodou okolností jinak.  Letní výlet na naleziště trilobitů se povedl.  Cílem bylo získat alespoň úlomek či stopu tvora žijícího přibližně před 550 miliony lety, tedy někdy v období starších prvohor – v kambriu.

Rezavá barva zkamenělin vytváří poměrně slušný kontrast proti hornině, v níž se nalézá. Žebra velkých trilobitů – pravděpodobně druhu  (Hydrocephalus carens), jejich tvar a právě jejich rezavá barva mi silně připomínala  kresbu křídel  motýlů – Perleťovců stříbropásků  (Argynnis paphia). Po  návratu z výletu bylo najednou všude trilobitů plno, létali na okolní keře a rostliny a jako oživlé fosilie nastavovali svou rezavou barvu světu.

V této iluzi mě zcela jistě utvrdilo přečtení publikace věnované českým názvům trilobitů.  Autoři zde uvádějí zlidovělé názvy pro druhy trilobitů, které vymysleli skalníci již v 19. století. Z „hmyzích názvů“ jsem např. vybral: Moucha od Vinice, Dvorecký rak motýlový, Malá špičatá moucha, Malá muška, Pavouk od Jarova atd.

A vůbec, kdo ví, třeba jednou za dalších 550 milionů let budou po naší zemi běhat úplně jiní tvorové. Budou kladívky rozťukávat kameny aby v nich našli Perleťovce stříbropásky :-).

Trilobit (Trilobitoidea), pravděpodobně druh <i>Hydrocephalus carens</i>

Trilobit (Trilobitoidea), pravděpodobně velký druh Hydrocephalus carens

 

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

 

Trilobit (Trilobitoidea)

Trilobit (Trilobitoidea), malý druh, lidové pojmenování „Chlupáček“ , tvor který se na zemi pohyboval před několika stovkami milionů let.